tiistai 21. syyskuuta 2010

5-luokkalaisten kulttuuripolulla-kotiseutu

5.luokkalaiset kulttuuripolulla – kotiseutu


5.luokkalaisien kotiseutuun tutustuminen tapahtuu viikoilla 39-41 (katso tarkemmat koulukohtaiset aikataulut liitteestä). Tänä vuonna kotiseutupakettiin kuuluu kiertoajelu keskeisimpien rakennusten ja paikkojen osalta Mikkelin keskustassa sekä käynti Suur-Savon museossa. Yhteensä aikaa tähän on varattu 2 tuntia.

Kotiseutuosio on osa Kulttuuripolkua, joka taas on integroitu osaksi koulujen opetussuunnitelmia.

Ennakkovalmistautuminen
Voitte pohtia oppilaiden kanssa mm. seuraavia aiheita:

Mitä kotiseutu minulle merkitsee?
Mitä tiedän oman kotiseutuni historiasta?

Käynnit paikan päällä

Vaikka kierroksella on paikan päällä opas (myös Suur-Savon museolla), olisi toivottavaa että opettaja osallistuisi käyntiin oppilaiden mukana.

Purkaminen

Tutustukaa tarkemmin keskeisimpiin Mikkelin rakennuksiin ja paikkoihin kouluille lähettämämme lisämateriaalin kera.


Kotiseutuosion voi liittää helposti vaikkapa osaksi historian opetussuunnitelmaa:

HISTORIA

5. vuosiluokka
Tavoitteet
Oppilas oppii
- ymmärtämään, että historian tiedot ovat historioitsijan tulkintoja, jotka saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
- ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä esihistoria, historia, vanha aika, keskiaika, uusi aika
- kuvailemaan muutoksia, joiden on katsottu vaikuttaneen olennaisesti ihmisten elämään, kuten maanviljelyn syntyminen
- tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa etsimään muutoksille syitä tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa

Keskeiset sisällöt
Omat juuret ja historiallinen tieto
- oman perheen tai kotiseudun historiaa
- muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja rakennetun ympäristön merkityksien tulkitseminen, esimerkiksi museovierailun kautta

Esihistoriallinen aika ja ensimmäiset korkeakulttuurit
- kivikauden ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset pronssin ja raudan keksimisen seurauksena
- suomalaisten muinaisusko
- maanviljelyn aloittamisen, valtioiden synnyn ja kirjoitustaidon keksimisen vaikutukset ihmisten elämään

Eurooppalaisen sivilisaation synty
- antiikin Kreikan ja Rooman yhteiskunta ja kulttuuri
- antiikin heijastuminen tähän päivään

Ei kommentteja: